ISLAM

1.1 Preden začnemo:

1. Zapišite pet stvari, ki vam pridejo na misel o islamu.
2. Zapišite tri vprašanja, ki bi jih radi zastavili o islamu.

3.1 Samirjevo pismo

Živio! Moje ime je Samir in rad bi vam spregovoril o islamu. Še vedno se dobro spomnim svoje prve šolske ure religije, ko nam je učitelj povedal, da je “islam” arabska beseda z več pomeni. Največkrat pomeni pokorščino. Z drugimi besedami, islam pomeni, da s srcem sprejmemo tisto, česar ne moremo sprejeti s svojim razumom. Učitelj nam je tudi povedal, da je vera najprej stvar občutenja in da islam lahko pomeni tudi mir.

Prerok Mohamed, mir bodi z njim, je za muslimane zelo pomembna oseba. Ker je prejel razodetje od Alaha, je bil v arabski družbi priznan kot zaupanja vreden (“al-amine”). Muslimani tako zelo spoštujemo Mohameda, da vsaka njegova upodobitev velja za nespoštljivo.

Mohamed se je rodil v Meki, mestu na zahodu Arabskega polotoka, okoli leta 570 po Kr. Božje razodetje je začel prejemati pri 40 letih ter na svet prinesel islamsko religijo. islam ima danes približno 1,6 milijarde privržencev. Meka je naše največje romarsko središče. Od tam se je islam širil ne le geografsko, ampak tudi kulturno z umetnostjo, znanostjo, poezijo in filozofijo. V kratkem času se je islamski imperij raztezal od kitajskih meja na vzhodu do južne Francije na zahodu.

Največ muslimanov živi v Afriki in Aziji. Muslimani smo tudi v Evropi, veliko nas je v vzhodnoevropskih državah, recimo na Kosovu, v Albaniji, v Bosni in Hercegovini. islam je največja svetovna religija. Zaradi velikih migracijski tokov Maročanov in Turkov v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je islam razširil tudi v Zahodni Evropi.

Danes ima islam dve prevladujoči miselni ločini, sunizem in šiizem. Sunitski muslimani predstavljajo 87 % vseh muslimanov in sledijo tradiciji, ki temelji na življenju zadnjega islamskega preroka Mohameda. Šiiti pa verujejo, da je Mohamed sam imenoval Alija Abu Taliba (Mohamedov nečak, ki je bil poročen z njegovo hčerko Fatimo) za svojega naslednika, vendar mu je bilo to preprečeno.

Sunitski islam ima štiri pravne šole: hanifejsko, malikitsko, šafitsko in hanbalistično.
Različne šole lahko pojasnijo, zakaj nekateri muslimani berejo besedila dobesedno, drugi pa se osredotočajo na pravilno interpretacijo pomena besed.

Pet stebrov islama: 1) izpovedovanje vere (šahada); 2) molitev (salat); 3) dajanje miloščine revnim in bolnim (zekat); 4) popoln post med ramadanom (saum); 5) romanje v Meko (hadž)
1) Izpovedovanje vere ali šahada (as-Shahada) je pričevanje, da je Alah edini Bog in da je Mohamed njegov prerok. Šahada velja za “ključ” islama. To je tudi stavek, ki ga mora oseba izreči, če se želi spreobrnit v islam.

2) Muslimani molimo petkrat na dan. Molitev ali salat (as-Salaat) je oblika meditacije. Zame je molitev metoda za odmik od telesa, odmik v svet, ki je poln dobrote in lepote, daleč od zemeljskega hrupa. Medtem kot recitiram verze iz Korana in se klanjam Alahu, iščem razsvetljenje, ki mi prinaša mir.

3) Dajanje miloščine revnim in bolnim ali zekat (Az-Zakaat) pomeni, da bogati ljudje dajo del svojega premoženja manj premožnim. Z zekatom si očistimo duše. Bogati se z njim osvobajajo pohlepa in lakomnosti, revni pa se otresejo zavisti do bogatih. Ta steber me kot muslimana uči deljenja z drugimi, da bo v družbi vladala določena pravičnost.

4) Deveti mesec islamskega koledarja se imenuje ramadan. Muslimani po vsem svetu ga obhajajo kot mesec posta (saum), molitve, premišljevanja in skupnosti.
Zame post pomeni, da od sončnega vzhoda do sončnega zahoda ne jem in ne pijem. Post ima poleg fizičnega napora tudi duhovno razsežnost, zlasti na poti proti svobodi. Post pomeni, da ne želim, da je moja duša odvisna od poželenja in materialnih stvari.
Post je torej izjemna priložnost, da najdemo pot k svobodi in se vadimo v opuščanju odvisnosti od materialnih stvari. Ko se postim in doživljam občutke lakote, se lažje povežem z revnimi in ubogimi ljudmi.

5) Romanje v Meko ali hadž (al-Hadj) je peti steber islama. Vsi muslimani, ki si finančno in fizično lahko privoščijo, morajo enkrat v življenju obiskati Meko, najsvetejše mesto v islamu.

Vsak dan poskušam brati iz Korana, naše svete knjige. Za muslimane je Koran Božja beseda. Preko nadangela Gabrijela so bile preroku Mohamedu, mir bodi z njim, razodete Božje besede. Če v Koranu naletim na kaj nejasnega, na primer, kako naj molim, se obrnem na suno, da poiščem odgovor. Sune so izreki in dejanja preroka Mohameda, mir bodi z njim.

Mošeja je za muslimane sveti kraj, kjer med drugim tudi skupaj molimo. Ko sem prvič obiskal mošejo, sem bil star osem let. Doživel sem prijeten občutek miru. Večino obredov obhajamo skupaj, npr. molitve in post med ramadanom. Zaradi te bližine z drugimi se kot musliman dobro počutim.

Petek je za muslimane pomemben dan. Zberemo se pri popoldanski molitvi in poslušamo imamovo pridigo. Imam stoji na posebnem podstavku in pridiga o družbenih vprašanjih z verskega vidika. Govori o revščini, podnebnih spremembah, solidarnosti in podobno. Ta srečanja v meni krepijo občutek pripadnosti.

Poleg petkovih molitev so molitve v džamiji najbolj svečane na praznik žrtvovanja (kurban bajram) in ramadan. Konec ramadana praznujemo s pogostitvijo. Zjutraj se lepo oblečem, da z mojimi brati in sestrami v islamu skupaj zmolimo jutranjo molitev ramadanskega praznika. Pred jutranjo molitvijo darujem za revne ljudi majhen prispevek, imenovan »zekat elfitr«. To je naša verska obveznost, da lahko prav vsi muslimani brez izjeme praznujemo ta dan. Nato ves dan preživim s svojo družino, ko si izmenjamo dobre želje in darila.
Skupaj praznujemo tudi kurban bajram ali praznik žrtvovanja. Vsi, ki si lahko privoščijo, po jutranji molitvi žrtvujejo ovco in jo nato razdelijo med revne in uboge.

Obrede lahko opravljajo tako ženske kot moški, vendar pa imam lahko postane le moški. Imami so verski voditelji muslimanov, ki vodijo skupne molitve. Ženska pa lahko postane mufti. Mufti je duhovni verski voditelj, ki ima avtoriteto za podajanje nasvetov glede verskih zadev.

Muslimani skupaj praznujemo veliko lepih trenutkov, v težkih časih pa se podpiramo. Pred nekaj meseci sem se poslovil od svojega očeta. Imam je zaprl oči in izgovoril šahado (izpoved vere). Nato so očeta umili in zavili v tri bele prte. Po umivanju je bila v mošeji molitev za mrtve, nato smo očeta pokopali.

Po pogrebu se je začelo obdobje žalovanja, ki za svojce umrlega uradno traja tri dni. V tem času lahko družini pokojnega izrečejo sožalje vsi tisti, ki prej niso utegnili. Žalujoči prijatelji lahko družino obiščejo tudi zato, da svojce umrlega potolažijo in jim nudijo podporo. Po tradiciji prinesejo družini umrlega obiskovalci hrano, saj imajo svojci druge skrbi. Svojci in vsi žalujoči lahko tudi skupaj berejo iz Korana.

islam od nas muslimanov zahteva, da smo dobri ljudje. To pomeni, da živimo v skladu z islamski načeli, kot so vera v enega Boga (Alaha), spoštovanje drugih, pravičnost in podobno.

3.2 Vaje

Vaja 1: ÄŒesa se spomnimo iz Samirjevega pisma?

1. Kaj pomeni beseda »islam«?
a. Obvezna spreobrnitev.
b. Razumeti s srcem.
c. Razumeti s svojim umom.

2. Zakaj je prerok Mohamed zelo pomemben za muslimane?
a. Ker je Arabec.
b. Ker je potomec elite.
c. Ker je prejel razodetje od Alaha.

3. Katero mesto je za muslimane najsvetejše?
a. Meka.
b. Bagdad.
c. Fez.

4. Kateri ločini sta v islamu prevladujoči?
a. Suniti in Å iiti.
b. Hanabalisti in Malikisti.
c. Hanifisti in Å afitisti.

5. Različne islamske šole:
a. dokazujejo, da je islam homogena religija.
b. izhajajo iz dejstva, da obstajajo določeni muslimani, ki razlagajo Koran dobesedno, in drugi, ki Koran in svete besede interpretirajo v duhu časa.
c. dokazujejo, da obstaja samo ena razlaga Korana.

6. Koliko stebrov islama poznamo?
a. 3
b. 4
c. 5

7. Na kateri dan v tednu se muslimani zberejo v mošeji k skupni molitvi in da bi skupaj prisluhnili imamovi pridigi?
a. Ob sobotah.
b. Ob petkih.
c. Ob četrtkih.

8. Katera sta dva najpomembnejša praznika v islamu?
a. Praznovanja ob rojstvu in poroki.
b. Obrezovanje in praznovanje rojstnega dne.
c. Praznika ramadan in praznik žrtvovanja.

9. Ženska lahko
a. postane mufti.
b. postane imam.
c. postane petkov pridigar.

10. Islam uči muslimane
a. naj mislijo le nase.
b. naj bodo dobri ljudje.
c. naj mislijo le na svojo družino.

Vaja 2: islam in interpretacija

Kot nam je že Samir v svojem pismu povedal, ima islam različne ločine. Preberite spodnje stavke in označite stavke z (d), če stavek drži, in z (n), če stavek ne drži.
a. V islamu obstajajo različni tokovi, vendar prevladuje le eden.
b. Največ vernikom je sunitov.
c. Å iiti imajo Å¡tiri pravne Å¡ole.

Vaja 3: Molitev ali salat

Iz Samirjevega pisma lahko prepoznamo, da ima molitev v muslimanovem dnevu pomembno mesto. Pred molitvijo muslimani opravijo manjše obredno umivanje ali adbest. Obredno umivanje je tisto dejanje, ki spere posvetnost s telesa. Obred ima obenem simboličen in praktičen pomen, očistimo vse dele telesa, ki ji čez dan najbolj uporabljamo.

Za vsako osebo, ki si želi obredno umiti, je pomembno, da ima čisti namen služiti Alahu. Oseba si najprej umije roke, nato si splakne usta in izpiha nos. Sledi umivanje obraza in rok vse do komolcev. Nato sledijo lasje in ušesa in nazadnje si umijemo noge do gležnjev.

V Samirjevem pismu smo lahko prebrali, da muslimani molijo petkrat na dan in da v molitvi črpajo osebno moč. Pri molitvi je prav tako pomembna drža, ki izraža spoštovanje in pokorščino Bogu. Molitev sestavljajo: stoja, priklanjanje in klečanje. Skozi različne molitve se na predpisan obredni način sestavijo drže. Največji izraz pokorščine je tisti trenutek v molitvi, ko pokleknemo in se s čelom dotaknemo tal. Celoten obred se zaključi z zibanjem glave od desne proti levi.

a. Kot ste lahko že prebrali, muslimani posvečajo veliko pozornosti molitvi, iz katere črpajo osebno moč za življenje. Kakšno je vaše mnenje o molitvi muslimanov?

b. Ali imate tudi vi kakšno dejavnost ali navado, iz katere črpate moč?

c. Za muslimane je molitev tudi oblika počitka. Veliko muslimanov je mnenja, da je molitev zdravilo proti stresu in izgorelosti. Kakšno je vaše mnenje o tem?

Vaja 4: V Samirjevem pismu ste spoznali pet stebrov islama. Poskusite dopolniti stavek z manjkajočo besedo. Vsako besedo lahko uporabite samo enkrat.

očiščenje – poln dobrote – svobodi – Meka – šahada

1. ...................................... je pričevanje, da je Alah edini Bog in da je Mohamed njegov prerok. Šahada velja za “ključ” islama. To je tudi edini stavek, ki ga mora oseba izreči, če se želi spreobrniti v islam.
2. Muslimani molimo petkrat na dan. Molitev ali salat je oblika meditacije. Zame je molitev metoda za odmik od telesa, odmik v svet, ki je ............................... in lepote, daleč od zemeljskega hrupa. Medtem ko recitiram verze iz Korana in se poklanjam Alahu, iščem razsvetljenje, ki mi prinaša mir.
3. Dajanje miloščine revnim in bolnim ali zekat pomeni, da bogati ljudje dajo del svojega premoženja manj premožnim. Zekat zame pomeni ...................................... duše, ker je način za bogate, da se osvobajajo pohlepa in lakomnosti, ter način za revne, da se otresejo zavisti do bogatih. Ta steber me kot muslimana uči deljenja z drugimi, da bo v družbi vladala določena pravičnost.
4. Deveti mesec islamskega koledarja se imenuje ramadan. Muslimani po vsem svetu ga obhajajo kot mesec posta (saum), molitve, premišljevanja in skupnosti. Zame post pomeni, da od sončnega vzhoda do sončnega zahoda ne jem in ne pijem. Post ima poleg fizičnega napora tudi duhovno razsežnost, zlasti na poti proti svobodi. Post pomeni, da ne želim, da je moja duša odvisna od poželenj in materialnih stvari. Post je torej izjemna priložnost, da najdemo pot k ............................... in se vadimo k opuščanju odvisnosti od materialnih stvari. Ko se postim, lahko doživljam občutke lakote in se tako lažja povežem z revnimi in ubogimi osebami.
5. Hadž je peti steber islama. Vsi muslimani, ki si finančno in fizično lahko privoščijo, morajo enkrat v življenju obiskati ..............................., ki je najsvetejše mesto v islamu.

Vaja 5: Molitev ali salat

V Samirjevem pismu smo lahko prebrali, da islam pomeni mir. Kljub temu se islam kot religija pogosto povezuje z nasiljem. Več primerov nasilja »v imenu islama« je ustvarilo napačno predstavo o tem, kar je predpisano v islamu. Nekatere islamske skupine uporabljajo islam za upravičevanje lastnega nasilja. Uporaba nasilja nikakor ni upravičen način za doseganje družbenih sprememb. Nasilje je potrebno vedno obsoditi.

Vendar obstajajo posebne situacije, v katerih je nasilje dopuščeno, kot je obrambna vojna. Kadar je muslimanska država ogrožena in so bile vse druge možnosti za nenasilno razrešitev konflikta izčrpane, se lahko upremo z nasiljem, upoštevajoč stroga islamska vojna pravila. Ta pravila so:

1. Brez nasilja, dokler niso izčrpane vse druge nenasilne možnosti.
2. Brez nasilja, dokler ni država napadena in država deluje samozaščitno.
3. Brez nasilja, dokler niso ljudje pregnani iz svojih domov.

Kot je razvidno iz zgoraj navedenega, muslimanska tradicija pravi, da se je vojni potrebno močno izogibati. Če pa že pride do vojne, obstajajo humanitarna pravila, ki jih je potrebno upoštevati. Ta pravila so:

1. Ne ubijajte žensk, otrok, starejših ali bolnih ljudi (silo je v vojni dovoljeno uporabljati zgolj proti vojakom).
2. Vedno spoštujte naravo in živali.
3. Vedno spoštujete domove ljudi.
4. Plenjenje ni nikoli dovoljeno.

Kot lahko vidimo, se pravilo, ki dovoljuje nasilje, nanaša izključno na zaščito.
a. Zakaj mislite, da se islam pogosto povezuje z nasiljem?

b. Ali so pogoji za nasilnost po vašem mnenju pravični? Zakaj da? Zakaj ne?

SLOVARÄŒEK

Adbest Obredno umivanje, ki ga muslimani opravijo pred molitvijo.

Gabrijel Angel Gabrijel je poslanec, ki ga Alah pošilja vsem prerokom. Preroku Mohamedu je posredoval razodetje oziroma Koran.

Imam Verski vodja muslimanov, ki vodi tudi skupno molitev.

Minbar Govorilnica ali dvignjen prostor v mošeji, s katerega se pridiga ob petkih.

Mufti Mufti je duhovni verski voditelj oziroma visok verski uradnik na določenem geografskem območju, ki je pooblaščen za izdajanje fatev (lahko tudi nasvetov) po šeriatskem pravu.

Ramadan Deveti mesec islamskega koledarja.

Saum Izraz, ki opisuje vzdržnost od hrane in pijače od sončnega vzhoda do sončnega zahoda v mesecu ramadanu. Poleg fizičnega napora ima post tudi duhovno razsežnost in je pot do svobode. Vernike uči, da človeška duša ne sme biti odvisna od poželenj in materialnih dobrin.

Sunizem Islamska ločina, ki sledi tradiciji, temelječi na življenju zadnjega islamskega preroka Mohameda.

Šahada Pričevanje, da je Alah edini Bog in da je Mohamed njegov prerok.

Šiizem Islamska ločina, ki trdi, da je Mohamed sam določil Alija Ibn Abu Taliba za svojega naslednika, vendar njegova želja ni bila izpolnjena.

Zekat Elfitr Prispevek, ki ga muslimani darujejo pred koncem meseca ramadana. Namenjen je revnim in ubogim, da nadomesti pomanjkanje med postnim obdobjem. Zekāt v dobesednem prevodu pomeni čistost, poštenost. Zekāt je letna dajatev miloščine, h kateri so obvezani tako moški kot ženske. Ta ne sme biti manjša od vsakokratne vrednosti nisaba, 96 g zlata oz. 641 g srebra.

Zekat Je eden izmed petih stebrov islama, ki zahteva, da morajo bogati ljudje del svojega premoženja dati manj premožnim..

VIRI

Al-Qardawi, Youssef. 1990. Alibadaat fi al-islam. Almaktaba Alwahiba, Cairo