JUDOVSTVO

Preden začenemo:

1. Zapišite pet stvari, ki vam pridejo na misel o judovstvu.

2. Zapišite tri vprašanja, ki bi jih radi zastavili o judovstvu.

1.1 Mošejevo pismo
Prosostvovati življenju juda

Živio! Moje ime je Moše in rad bi vam spregovoril o svoji veri, o judovstvu. Na svetu je 14 milijonov Judov. Veliko nas živi v Izraelu, vendar ni vsak Jud Izraelec! Skupnosti Judov, ki živijo zunaj Izraela, imenujemo diaspora. Živim v Evropi, zato sem del evropske diaspore. Judje smo najmanjša monoteistična religija. Monoteizem pomeni, da verjamemo samo v enega Boga. Judovstvo je sicer najmanjša monoteistična religija, a je najstarejša.

Nekaterim se zdita izraza “jud” ali “judovstvo” nekoliko zapletena. Nekdo se rodi kot jud, če je njegova mati judinja. Le redki med nami se niso rodili judovski materi in so se v judovstvo spreobrnili. Prav tako nismo vsi judje videti enako. Razlikujemo se tudi po načinu, kako prakticiramo svoje judovsko življenje. Nekateri so se odločili, da se prilagodijo kulturam, v katerih živijo, zato so postali manj strogi pri upoštevanju tradicionalnih običajev in praks. To so liberalni ali reformirani judje. Moja družina je ortodoksna ali tradicionalna, kar pomeni, da se svoje tradicije strogo držimo. Obstajajo pa tudi judje, ki ne verujejo v Boga. Vsaka judovska skupnost je enkratna!

Naša glavna sveta knjiga je Tora, ki jo je Bog razodel Mojzesu na gori Sinaj. Zato jo imenujemo tudi Pet Mojzesovih knjig. Večina naših besedil je napisanih v hebrejščini, nekaj besedil pa je bilo zapisanih v aramejščini in grščini. Naš odnos do Boga je najpomembnejši vidik našega življenja. Gre za zavezo ljubezni, ki usmerja naše vsakdanje življenje. Verujemo, da nas Bog ljubi na edinstven način. Ta ljubezen nam daje nalogo, da ljubimo druge ljudi in delujemo pravično. Poslušanje Božje besede pomeni dejansko uresničevanja te besede! Znamenje te zaveze je obrezanost: vsak judovski deček mora biti obrezan osmi dan po rojstvu.

Naše vedenje do Boga in drugih ljudi usmerja več pravil, imenujemo jih micvot; med njimi so najbolj znane Deset zapovedi. Vendar se življenje nenehno spreminja. Današnje življenje se zelo razlikuje od življenja v starodavnem Izraelu, ki je nekoč zavzemalo območje, ki ga danes sestavljajo Libanon, Izrael, del Sirije in Jordanija. Da bi lahko te zapovedi s svojem življenju udejanjali, potrebujemo pomoč pri razlagi. Rabini, naši verski voditelji, o ter pravilih razpravljajo in jih poučujejo v obliki halake, judovskega prava. Halaka v hebrejščini pomeni »iti«, »hoditi«, zato se halaka nanaša na judovsko življenjsko pot.

Veliko halakičnih pravil je bilo zapisanih v pomembnih besedilih, imenovanih Talmud. Učenje naše tradicije je za nas zelo pomembno in je del našega izobraževanja. Vendar pa vsako pravilo temelji na Tori kot izrazu Božje ljubezni do nas, in vsako pravilo mora sprejeti večina v skupnosti. Ker se življenje in izkušnje nenehno spreminjajo, nikoli ne nehamo razpravljati o teh zakonih. Naša tradicija ni le ponavljanje tega, kar so delali naši predniki, ampak se učimo njihovega razmišljanja, da bi se lahko tudi mi n aučili stvari za svoje življenje. Tako se naša tradicija nikoli ne zaključi in ostaja odprta.

Velik del našega življenja poteka v sinagogi. »Sinagoga« je grško ime in pomeni »hiša zbora«. To je kraj, kjer se učimo, molimo in praznujemo praznike. V starih časih smo imeli tempelj v Jeruzalemu, ki je bil središče našega verskega, kulturnega in gospodarskega življenja. Na žalost je bil tempelj v davnih časih uničen. Edino, kar je od templja ostalo, je zid žalovanja. Z družino enkrat na leto obiščemo Jeruzalem. Zaradi tega mesta se počutim povezanega s svojo judovsko zgodovino, ki je zelo pomembna zame in za mojo družino. Ko pomislim na nekatere trenutke v naši zgodovini, sem žalosten. Med drugo svetovno vojno se je zgodil šoa, dogodek, v katerem so nacisti pobili veliko judov. Zame in za mojo družino je ta dogodek opomnik, da ne smem obupati, ampak vedno iti naprej.

Obredi in prazniki so v življenju judov zelo pomembni. Z njimi praznujemo našo zavezo z Bogom. Želim vam povedati nekaj o dveh svojih najljubših praznikih. Prvi je šabat. Šabat je dan počitka. Traja od petka zvečer do sobote zvečer, saj se judovski dnevi začnejo ob sončnem zahodu. Tora nas uči, da je Bog ustvaril svet v šestih dneh in da je sedmi dan počival. Ker posnemamo Boga, tudi mi sedmi dan počivamo. Ta šabat bo zame posebno pomemben. Ta teden sem dopolnil trinajst let, zato bomo praznovali mojo bar micvo. To pomeni, da sem sedaj »sin zapovedi«. Obred bo potekal v sinagogi. Nekoliko sem zaskrbljen, ker moram prebrati parašo, ki je tedenski del Tore. Kot da glasno branje pred polno sinagogo ne bi bilo dovolj stresno, je paraša zapisana v stari hebrejščini. Na srečo potem sledi praznično kosilo in čaka me veliko daril. Tam bo tudi moja mlajša sestra. V skladu z našo tradicijo dekleta postanejo odrasla pri dvanajstih letih. Takrat postanejo »bat micva« ali »hčere zapovedi«.

Poleg šabata je moj najljubši praznik pasha. Pasha je znan kot praznik veselja, ko se spominjamo našega izhoda iz suženjstva v Egiptu. Bog nas je osvobodil in nas pod Mojzesovim vodstvom pripeljal v obljubljeno deželo. Ta dogodek je izvor naše identitete, dogodek, med katerim nam je Bog dal Toro. Pasha je vedno spomladi in traja osem dni. Večer pred tem imamo poseben obrok, imenovan seder, med katerim si pripovedujemo zgodbe o izhodu iz Egipta. Med pashalnim obredom jemo samo tisto hrano, ki spominja na starodavni Izrael. To pomeni, da ne smemo jesti ničesar, kar vsebuje kvas, saj so morali starodavni judje hitro oditi in niso imeli časa, da bi lahko vzhajali testo za kruh. Moj najljubši del je, ko dan pred pasho vsi iščemo kvas. To obredno iskanje je vedno zelo zabavno. Simbolizira to, kako se v naši hiši znebimo ošabnega in predrznega vedenja.

Na kratko, judovstvo je ljubezen do Boga, preučevanje Tore, delovati za dobro ljudi in pravičnost!

Vaja 1: Kviz

Česa se spomnite iz Mošejevega pisma? Obkrožite pravilni odgovor.

1. Halaka
(a) so judovski zakoni za judovski način življenja
(b) je 613 zapovedi Tore.
(c) je nekaj, kar izvajajo rabini.
(d) je vse zgoraj našteto.

2. Sinagoga je znana tudi kot
(a) hiša zbora.
(b) hiša učenosti.
(c) hiša molitve.
(d) vse zgoraj našteto.

3. Na šabat judje
(a) povežejo sebe z Bogom in družino.
(b) živijo v odmaknjenosti.
(c) zaključujejo z delom.
(d) jedo hrano, ki jih spominja na stari Izrael.

4. Beseda monoteizem pomeni:
(a) Verovanje v več bogov.
(b) Verovanje v enega samega Boga.
(c) Isto kot politeizem.
(d) Judovski način življenja.

5. Tora
(a) je osrednja sveta knjiga za jude.
(b) vsebuje pet Mojzesovih knjig.
(c) vsebuje zapisane besede, ki jih je Bog dal Mojzesu na gori Sinaj.
(d) je vse zgoraj našteto.

6. Na bar micvo judje praznujejo
(a) dvanajsti rojstni dan judovskega dečka.
(b) dvanajsti rojstni dan judovske deklice.
(c) trinajsti rojstni dan judovskega dečka.
(d) trinajsti rojstni dan judovske deklice.

7. Pasha je
(a) praznik žalosti.
(b) praznik veselja, ob katerem se spominjamo izhoda iz egiptovskega suženjstva.
(c) druga beseda za seder.
(d) dan počitka v tednu ali šabat.

Vaja 2: Sledenje tradiciji

Moše je podal pomemben vpogled v to, kako Judje razumejo tradicijo: »naša tradicija ni le ponavljanje tega, kar so delali naši predniki, ampak se učimo njihovega razmišljanja, da bi se lahko tudi mi naučili stvari za naše življenje.«

Kot shranjene izkušnje in znanje in tudi kot navade, običaji in zapovedi ima tradicija v judovstvu pomembno vlogo. Seveda se vsi judje enako strogo ne držijo izročila. Znotraj judovstva je veliko razprav o tem, v kolikšni meri bi morali slediti izročilu. Potem ko ste prebrali Mošejevo pismo, se za spodnjo nalogo razdelite v skupine po dva ali štiri.

  • a. Kot je povedal Moše, imajo judje svojevrsten pogled na izročilo. Kaj si mislite o njihovem pojmovanju in upoštevanju tradicije?

  • b. Ali v vaši družini in skupnosti obstajajo podobne navade, ki veljajo za tradicionalne? Pogovorite se o njih med seboj.

  • c. Tradicija je lahko avtoritativna v urejanju vsakdanjega in verskega življenja članov skupnosti. Pogovorite se o pozitivnih in negativnih vidikih pripadnosti tradiciji.

Vaja 3: Judovska etika

V judovstvu je velik poudarek na delovanju za dobro ljudi in na pravičnosti. Prazniki so za jude opomnik na te in druge obveznosti. Pasha, na primer, je praznik, ki obeležuje eksodus, izhod iz egiptovskega suženjstva. Zgodba je opisana v Drugi Mojzesovi knjigi, imenovani tudi Eksodus, ki je ena od petih knjig Tore.
Poglejte si naslednji odlomek iz druge Mojzesove knjige in odgovorite na spodnja vprašanja.

[9] “Tujca ne stiskaj; saj veste, kako je tujcu pri duši, ker ste bili sami tujci v egiptovski deželi!”

a. Kdo ste “vi”? Kdo je “tujec v egiptovski deželi”?
b. Kakšne asociacije imamo lahko ob branju tega odlomka glede na razmere in probleme v sedanjem svetu??

Vaja 4: Dan šabata

Potem ko ste prebrali Mošejev opis šabata, dopolnite spodnje besedilo z manjkajočimi besedami:

Deset zapovedi – kiduš – challah – umivanje rok – Tora – zaveza – paraša – kiduš čaša skodelice za kidaš

Danes je srečen dan. Praznujemo šabat, naš dan v tednu, ko počivamo. Na ta dan praznujemo ……………… z Bogom. To storimo tako, da za en dan odložimo delo in se povežemo s sabo in našo skupnostjo. Tako počastimo Boga, ki je ustvaril svet v šestih dneh in sedmi dan počival. To je tudi ena od ……………… Judovski dan traja od večera do večera in ne od dvanajstih do dvanajstih. Šabat se začne v petek zvečer in traja do sobote zvečer. Šabat se uradno končna takrat, ko lahko preštejemo tri zvezde na nebu.
Ker na šabat ne smemo delati, moramo vse potrebno pripraviti vnaprej. To pomeni, da je petek običajno zelo naporen dan. Ko začne sonce zahajati, moja mama prižge dve svečki za vsakega prisotnega družinskega člana. In moj oče moli, recitira molitev, na katero vsi odgovorimo z »amen«. Ta blagoslov se imenuje ………………. Vsak od prisotnih dobi malo vina, ki ga spije iz ……………… Na ta dan vsi nosimo lepa, slovesna oblačila. Na ta dan vedno jemo ribe, občasno piščančjo juho. Običajno imamo obilno večerjo s solato, krompirjem, mesom in sladico. Meni je pa najljubše, da takrat jem poseben pleten kruh, imenovan ………………. Je bel in jajčaste oblike, v notranjosti zelo rahel. Moja mama ga pripravi za šabat. Pred tem si moramo ………………. Prepovedano je jesti kruh z umazanimi rokami. Hala kruh jemo na začetku večerje tako, da ga z rokami raztrgamo na koščke. Kar je zelo zabavno.
Vsako soboto zjutraj je v sinagogi bogoslužje, kjer beremo odlomke iz ……………… imenovane ……………… . Te odlomke beremo tri dni na teden, v soboto, ponedeljek in četrtek. V soboto beremo najdaljši del. Do konca leta tako preberemo celotno Toro.

Slovarček

Aramejščina
Aramejščina je jezik, ki izvira iz Bližnjega vzhoda. Aramejščino so govorili na področju današnjega Iraka, Sirije, Izraela, Palestine in vzhodne Arabije. Aramejščina in hebrejščina sta del iste jezikovne družine.

Deset zapovedi
Deset zapovedi je seznam desetih načel, ki jih je potrebno upoštevati v skladu s pisno Toro. Judje verujejo, da je v Tori še veliko več zapovedi, vendar deset zapovedi pogosto razumemo kot osnovo za vse druge zapovedi. Deset zapovedi poznata tudi islam in krščanstvo.

Diaspora
Diaspora je judovsko ljudstvo, ki živi zunaj države Izrael. Po uničenju Jeruzalemskega templja in po različnih obdobjih suženjstva se je judovsko ljudstvo razpršilo po vsem svetu.

Eksodus
Izraz “eksodus” ima dva pomena. Prvi pomen se nanaša na Drugo Mojzesovo knjigo, imenovano tudi Eksodus, drugi pomen se nanaša na izhod judovskega ljudstva iz Egipta, ki ga opisuje prvi del Druge Mojzesove knjige. Ime “eksodus” izvira iz stare grščine in pomeni “izhod”. Hebrejsko ime je “imena”, kar je prva beseda Druge Mojzesove knjige.
Po zgodbi iz Svetega pisma so bili starodavni Judje sužnji v Egiptu, dokler jim Bog ni pomagal pobegniti iz suženjstva. Nato so 40 let tavali po puščavi, v tem času so dospeli do gore Sinaj.

Gora Sinaj
Gora Sinaj je kraj, kjer naj bi očak Mojzes od Boga prejel Toro. To je tudi kraj, kjer je judovsko ljudstvo sklenilo zavezo z Bogom. Gora Sinaj je za jude sveti kraj.

Micva
Micva je sinonim za versko zapoved ali versko obveznost. Množinska oblika besede “micva” je “micvot”.

Obrezovanje
Obrezovanje je medicinski postopek, pri katerem se odstrani del kože, ki pokriva glavico penisa. V judovstvu se to razume kot telesno znamenje zaveze z Bogom. V Prvi Mojzesovi knjigi, Genezi, Bog zapove Abrahamu, patriarhu judovskega ljudstva, in vsem njegovim potomcem, naj se obrežejo (1 Mz 17,10-13). Obrezovanje je zelo pogosta praksa tudi med nevernimi Judi. Danes to prakso izvaja medicinsko usposobljena oseba, morebitne bolečine pri postopku pa so zanemarljive.

Talmud
Talmud je osrednje besedilo rabinskega judovstva. Rabinska veja judovstva trdi, da je Mojzes na gori Sinaj prejel dve postavi: pisano in ustno Toro. Ustna tora je razlaga in interpretacija pisane Tore. Tora pomeni “zakon” ali “nauk”. Ustna Tora je torej zbirka ustne tradcijie, zakonov ali naukov, ki jih je Mojzes prejel od Boga.
Te razlage so se prenašale ustno od Mojzesa pa vse do rabinov. Tekom časa so tudi te razlage potrebovale dodatne komentarje. Rabini so vse komentarje zbrali v knjigi, imenovani Talmud.

Tora
Beseda tora ima veliko pomenov. V hebrejščini pomeni zakon ali nauk. Običajno pomeni prvih pet knjig hebrejskega Svetega pisma, ki jih poznamo tudi kot Peteroknjižje, pet Mojzesovih knjig, ali pisna Tora. Te knjige so Geneza (Prva Mojzesova knjiga), Eksodus (Druga Mojzesova knjiga), Levitik (Tretja Mojzesova knjiga), Numeri (Četrta Mojzesova knjiga) in Devteronomij (Peta Mojzesova knjiga). Bolj splošno lahko pomeni tudi celoto judovskega nauka.

Šoa
Šoa ali holokavst je bil grozljiv dogodek v letih 1941 – 1945, ko je nacistična Nemčija pobila številne evropske Jude. Domneva se, da je bilo v tem genocidu ubitih približno 6 milijonov Judov. To je predstavljalo dve tretjini judovskega prebivalstva v Evropi.

Zaveza
Zaveza je druga beseda za povezavo oziroma za odnose med Bogom in njegovim ljudstvom, judi. Ta zaveza pomeni pravila o tem, kako naj se judje v življenju ravnajo in orientirajo.

Wailing Wall
Zid žalovanja je drug izraz za Zahodni zid, zadnji preostali del starodavnega kompleska, kjer je stal tudi jeruzalemski tempelj. Ta tempelj je bil središče verskega, kulturnega in gospodarskega življenja starodavnih judov. Tempelj je bil dvakrat uničen. Prvič so ga porušili Babilonci, ki so Jude tudi odvedli v suženjstvo v Babilonijo. Judom se je uspelo vrniti ter ponovno zgraditi tempelj. Drugič pa so tempelj porušili Rimljani.

Viri

Bible Gateway. Exodus 23:9.” Accessed 16 september 2020. https://www.biblegateway.com/ passage/?search=Exodus+23&version=CJB